Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

2012 Blaugrana στιγμές


Το 2012 σε λίγες ημέρες θα αποτελεί παρελθόν. Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό, λέω σήμερα να εστιάσω σε μερικές ημερομηνίες, περιστατικά και κάποια πρόσωπα, που, τουλάχιστον στην δική μου μνήμη, θα μείνουν χαραγμένα. Ζητώ εξ αρχής την επιείκεια σας, καθώς είναι βέβαιο, ότι θα παραλείψω πολλά. Ένας τόσο ζωντανός οργανισμός άλλωστε, όπως είναι η Μπάρσα, προσφέρει καθημερινά συγκινήσεις και ποικιλόμορφα συναισθήματα. Δεν πρόκειται για μια αναλυτική ανασκόπηση. Τα σχόλια είναι ελεύθερα, οπότε θα χαρώ να συμπληρώσετε, ότι θεωρείτε σημαντικό.